ทดลองใช้ดู Virus Scan 
แนะนำ Web ที่น่าสนใจ  ( Information )  
ธงชาติไทย  ( Flag )  ,   Font ไทย  ( Font ) 
สัญลักษณ์  ( Symbol )  
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  ( TOT )  
โทรศัพท์ประเภท  ( ISDN )  
โทรราคาประหยัด  ( 1234 )  
รถยนต์  ( Subaru )  

ปฎิทิน  ( Calendar )  
ประเพณีไทย  ( Culture )  
วิ่งควาย  ( Buffalo Race Festival )  
ทอดกฐิน  ( Kathin )  
ลอยกระทง  ( Loykrathong )  
วันปิยมหาราช  ( Rama 5 )  

 
พ่อของเรา  ( Father )   พออยู่พอกิน
วันแม่  ( Mother )  ,   พ่อ  ( PaPa )  
สมุนไพร  ( Herbal )  ,   เพลง  ( Song )
ของสะสม  ( RCThai )   มือสอง
สาว  ( Stormgirls )  

Since : Nov 27,1998 
Last update : Nov 20 , 2001
Brought update by :
THAI Thip Group
Design , HTML by :Tosawat  tripak